Statistik

ÅSUB producerar officiell statistik inom 24 olika ämnesområden, se ovan. Under varje område finns länkar till den publicerade statistiken i form av nyheter, databaser, tabeller och publikationer samt en beskrivning av ifrågavarande statistik.

Ämnesövergripande statistik finns under Allmänna statistikpublikationer.

Statistiken strävar till att belysa samhället på ett mångsidigt sätt och ska vara relevant och objektiv samt hålla hög kvalitet, det vill säga vara aktuell, tillgänglig, tillförlitlig och jämförbar.  Den ska också uppfylla de krav på offentlig statistik som ställs av FNs och EUs statistiksystem.