Konsumentprisindex

< Tillbaka

Konsumentprisindex visar förändringen av priserna på Åland för olika grupper av varor och tjänster på månads- och årsbasis. Statistiken är framtagen i samarbete med Statistikcentralen i Finland, som även bidrar med dataunderlag och expertis i beräkningen av indexet. Uppgifterna i statistiken grundar sig på en omfattande månatlig urvalsbaserad prisinsamling på Åland genomförd av Statistikcentralen, kompletterad med vissa riksomfattande samt årligen insamlade prisuppgifter. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta.

Två exempel på hur konsumentprisindex används:

1. Förändringen av totalindex (2015=100) från januari 2021 till januari 2022. Totalindex januari 2021 = 104,3 och totalindex januari 2022 = 107,5. Förändringen blir:
(107,5 - 104,3) / 104,3 x 100 = ca 3,1 procent.

2. 500 mk i 1988 års penningvärde omräknat till motsvarande värde i euro 2021. Konsumentprisindex (1985=100), totalindex för år 1988 var 111,8 och totalindex för år 2021 var 203,3. Penningvärdet blir:
((203,3 / 111,8) x 500 mk) / 5,94573 = ca 152,94 euro

Preliminära publiceringsdatum

Skapa egna tabeller i vår databas
Databas - Konsumentprisindex

Tabeller
Tabeller - Konsumentprisindex

Dokumentation
Beskrivning av statistiken

 

Hantering av effekter av coronapandemin i konsumentprisindex

Spridningen av coronaviruset (covid-19) har medfört att regeringarna både i Finland och på Åland var tvungna att införa omfattande begränsande åtgärder för att förhindra spridningen av viruset. Detta har till vissa delar påverkat Statistikcentralens samt ÅSUBs möjligheter att beräkna och publicera tillförlitliga mått på inflationen. För mer information angående coronavirusets inverkan på konsumentprisindexets datainsamling och beräkning, se länk nedan:

Hitta publiceringar inom ämnet

Publiceringar

Titel Kod År Sortera fallande
Konsumentprisindex för Åland januari 2000 KO2000:1 1999
Konsumentprisindex för Åland februari 2000 KO2000:2 2000
Konsumentprisindex för Åland mars 2000 KO2000:3 2000
Konsumentprisindex för Åland april 2000 KO2000:4 2000
Konsumentprisindex för Åland maj 2000 KO2000:5 2000
Konsumentprisindex för Åland juni 2000 KO2000:6 2000
Konsumentprisindex för Åland juli 2000 KO2000:7 2000
Konsumentprisindex för Åland augusti 2000 KO2000:8 2000
Konsumentprisindex för Åland september 2000 KO2000:9 2000
Konsumentprisindex för Åland oktober 2000 KO2000:10 2000
Konsumentprisindex för Åland november 2000 KO2000:11 2000
Konsumentprisindex för Åland december 2000 KO2000:12 2000
Konsumentprisindex för Åland januari 2001 KO2001:1 2000
Konsumentprisindex för Åland februari 2001 KO2001:2 2001
Konsumentprisindex för Åland mars 2001 KO2001:3 2001
Konsumentprisindex för Åland april 2001 KO2001:4 2001
Konsumentprisindex för Åland maj 2001 KO2001:5 2001
Konsumentprisindex för Åland juni 2001 KO2001:6 2001
Konsumentprisindex för Åland juli 2001 KO2001:7 2001
Konsumentprisindex för Åland augusti 2001 KO2001:8 2001
Konsumentprisindex för Åland september 2001 KO2001:9 2001
Konsumentprisindex för Åland oktober 2001 KO2001:10 2001
Konsumentprisindex för Åland november 2001 KO2001:11 2001
Konsumentprisindex för Åland december 2001 KO2001:12 2001
Konsumentprisindex för Åland januari 2002 KO2002:1 2001
Konsumentprisindex för Åland februari 2002 KO2002:2 2002
Konsumentprisindex för Åland mars 2002 KO2002:3 2002
Konsumentprisindex för Åland april 2002 KO2002:4 2002
Konsumentprisindex för Åland maj 2002 KO2002:5 2002
Konsumentprisindex för Åland juni 2002 KO2002:6 2002