Utvärderingar

Under den här rubriken publiceras främst utvärderingar av olika politikinsatser och EU-program, men även utvärderingar av privata verksamheter med samhällsstöd. Utvärderingarna kan utgöra förhandsbedömningar, värdering av pågående verksamheter och initiativ eller efterhandsutvärderingar av genomförda program och insatser.

Publiceringar

Titel Kodsortera i fallande ordning År
Utvärderarnas fördjupade årsrapport för 2016. Ålands landsbygdsutvecklingsprogram perioden 2014-2020 R 2017:6 2017
Det åländska transportstödet R1999:14 1999
Utvärdering av EU-programmen mål 5b, 3 och 4 på Åland 1995-99 R1999:8 1999
Utvärdering av investerings- och startstödet till lantbruket på Åland 1997-1998 R2000:7 2000
Stöd till glesbygdshandeln - men hur? R2000:9 2000
Den åländska näringsrätten. Historisk bakgrund och tillämpning under det sena 1990-talet R2002:5 2002
Efterhandsutvärdering Ålands mål 5b-program 1995-1999 R2002:6 2002
Halvtidsutvärdering Ålands mål 2 program R2003:7 2003
Halvtidsutvärdering Ålands mål 3 program R2003:8 2003
Rådgivningen vid Ålands Hushållningssällskap - En utvärdering R2004:4 2004
Företagsrådgivningen vid Ålands Handelskammare och Ålands Företagareförening - En utvärdering R2006:1 2006
Förhandsbedömningar av Ålands EU-program 2007-2013. Regional konkurrenskraft och sysselsättning. Landsbygdens utveckling R2006:9 2008
Halvtidsutvärdering - Landsbygdsprogrammet för landskapet Åland R2010:7 2010
Utvärderarnas rapport 2010. Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2007-2013 R2011:4 2011
Utvärderarnas rapport 2011. Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland perioden 2007-2013 R2012:3 2012
Utvärderarnas rapport 2012 Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland perioden 2007-2013 R2013:2 2013
Utvärderarnas årsrapport 2013 LBU 2007-2013 R2014:3 2014
Förhandsutvärderingen av Ålands europeiska strukturfondsprogram 2014-2020 R2014:8 2014
Slututvärdering av Landsbygdsutvecklingsprogrammet för landskapet Åland 2007-2013 R2016:5 2016
Ålands gymnasium 2011-2017 R2018:1 2018
Utvärderingen av LBU-programmet för Åland 2014–2020. Årsrapport med tematiska fördjupningar 2018 R2018:3 2018
Utvärderarnas fördjupade årsrapport för 2018. Ålands landsbygdsutvecklingsprogram perioden 2014-2020 R2019:4 2019
Utvärdering av genomförandet av Nordiskt samarbetsprogram för regional utveckling och planering 2017-2020 R2019:7 2019
Utvärderingen av LBU-programmet för Åland 2014–2020. Årsrapport för 2019, med tematiska fördjupningar R2020:2 2020

Hittade du det du sökte?

Ämnesområden