Enkätundersökningar och övrigt

Här hittar ni enkät- och intervjuundersökningar inom olika områden. Här finns även resultatet från andra studier exempelvis inom områdena regionalpolitik, infrastruktur samt tvärsektoriella projekt.

Publiceringar

Titelsortera i fallande ordning Kod År
"Olika behandling i lika situation." Om diskriminering i det åländska samhället R2007:7 2007
Att leva och bo som inflyttad på Åland R2014:9 2015
Att leva och bo som inflyttad på Åland – Utomnordiska och nordiska erfarenheter av åländskt samhällsliv R2020:3 2020
Behovet av finska i ålänningarnas vardagsliv R2009:7 2009
Bussiga stan? En enkätundersökning bland bussresenärerna i Mariehamn R2002:9 2002
De äldres delaktighet på Åland R2017:4 2017
Det finska språkets ställning inom det åländska arbetslivet R2008:1 2008
Ekonomisk utsatthet och social trygghet 2016 R2018:6 2018
Frivilligarbetet inom det åländska föreningslivet - samhällsekonomiska och kvalitativa effekter R2012:4 2012
Kollektivtrafik i Mariehamn våren 2016 R2016:4 2016
Mariebad - kundundersökning R2010:4 2010
Medborgarundersökning: Mariehamn – hösten 2019 R2019:9 2019
Mot den tredje generationens regionpolitik R2009:2 2009
Nabo - ungas röster om social inkludering på Åland 2019
Narkotikasituationen på Åland R2001:6 2001
Nordiskt näringspolitiskt program 2002-2005 R2001:7 2001
Nordiskt regionalpolitiskt samarbetsprogram 2009 - 2012 2008
Regionala effekter av fast vägförbindelse till Föglö R2009:12 2009
Språkbehovet i det privata näringslivet R2016:6 2016
Tillitsstudie för Åland 2018 R2018:5 2018
Tyck till om ungdomsgårdarna – En enkätundersökning för unga i Mariehamn 2018 R2019:1 2019
Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 R2011:6 2011
Upplevd diskriminering i det åländska samhället år 2010 R2010:8 2010
Ålänningarna och deras identitet R1999:7 1999
Ålänningarna och miljön R2015:5 2015
Ålänningarna och miljön - Beteende och förändringsvilja i vardagen R2008:7 2008
Ålänningarnas kultur- och fritidsvanor 2001 R2001:5 2001
Ålänningarnas partisympatier i augusti 1999 R1999:9 1999
Ålänningarnas partisympatier. Hösten 2006 R2006:8 2006
Ålänningars alkohol-, narkotika och tobaksbruk samt spelvanor 2016 R2016:7 2016
Ålänningars kultur- och fritidsvanor 2009 R2009:1 2009
Ålänningars kultur- och fritidsvanor 2014 R2014:6 2014
Ålänningars radiolyssnar- och TV-tittarvanor R2009:9 2009

Ämnesområden