Offentliga sektorn

< Tillbaka

Inom det här området finns studier som belyser landskapet och självstyrelsen, kommunsektorn, den statliga sektorn på Åland samt den offentliga sektorns ekonomi. Här presenteras även resultat av analyser av enskilda offentliga serviceområden.

Publiceringar

Titel Kod År
Medborgarundersökning: Mariehamn – hösten 2019 R2019:9 2019
Beräkningar av utfallet för ny finansieringsmodell för Ålands självstyrelse R2019:6 2019
Ekonomisk utsatthet och social trygghet 2016 R2018:6 2018
Den framtida kommunindelningen på Åland – en enkätstudie R2017:1 2017
Medborgarundersökning: Mariehamn – hösten 2015 R2015:6 2016
Framtida finansiella relationer mellan Åland och Finland R2015:4 2015
Ekonomisk utsatthet och social trygghet 2012 R2015:2 2015
Skattekalkyler för kommunerna hösten 2014 Ö2014:1 2014
Ekonomisk utsatthet i barnfamiljer R2014:7 2014
Finansieringen av Kommunernas socialtjänst R2014:4 2014
Uppföljning av landskapsandelsreformen 2008 R2012:7 2013
Skattekalkyler för kommunerna hösten 2013 Ö2013:1 2013
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2012 R2012:5 2012
Medborgarundersökning: Mariehamn 2012 R2012:8 2012
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2011 R2011:7 2011
Invånarnas syn på kommunernas verksamhet och organisation R2010:9 2010
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2010 R2010:5 2010
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn våren 2010 R2010:2 2010
Vilka krav kan vi ställa på framtidens kommuner? R2009:13 2009
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2009 R2009:11 2009
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn våren 2009 R2009:6 2009
Den åländska beskattningen - Ekonomiska effekter av alternativa framtidsscenarier 2010-2020 R2009:5 2009
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2008 R2008:11 2008
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn våren 2008 R2008:4 2008
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2007 R2007:9 2007
Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland R2007:5 2007
Prognos för flitpengens utveckling 2008-2010. En analys av olika faktorers inverkan på skattegottgörelsen R2007:4 2007
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn våren 2007 R2007:3 2007
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2006 R2006:7 2006
Kommunreform på Åland? En förstudie R2006:5 2006
Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn våren 2006 R2006:4 2006
Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn hösten 2005 R2005:5 2005
Uppföljning av landskapsandelarna och kommunernas ekonomi 1998-2003 R2005:3 2005
Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn våren 2005 R2005:2 2005
Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn hösten 2004 R2004:7 2004
Det åländska skatteundantagets samhällsekonomiska betydelse - idag och i framtiden R2004:5 2004
Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn våren 2004 R2004:3 2004
Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn hösten 2003 R2003:5 2003
Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn våren 2003 R2003:3 2003
Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn hösten 2002 R2002:7 2002
Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn våren 2002 R2002:4 2002
Ålänningarnas kunskap om den statliga verksamheten på Åland R2002:2 2002
Uppföljning av kommunernas ekonomi och landskapsandelarna 1997-1999 R2001:8 2001
Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn hösten 2001 R2001:4 2001
Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn våren 2001 R2001:3 2001
Gymnasialstadieskolornas kostnader - en jämförande analys R2000:11 2000
Uppföljning av landskapsandelssystemet och finansieringen av ÅHS 1990-1997 R1999:10 1999
Fördelning av de kommunala samfundsskatterna på Åland R1999:4 1999

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden