Enkätundersökningar och övrigt

< Tillbaka

Här hittar ni enkät- och intervjuundersökningar inom olika områden. Här finns även resultatet från andra studier exempelvis inom områdena regionalpolitik, infrastruktur samt tvärsektoriella projekt.

Hitta publiceringar inom ämnet

Publiceringar

Titel Kod År Sortera stigande
Ålänningarna och miljön - miljömedvetenhet och -engagemang 2022 R 2022:4 2022
Attityder till havsbaserad vindkraft på Åland Ö2022:5 2022
Barn, elever och studerande med neuropsykiatriska funktionsvariationer R2022:2 2022
Ålänningarnas kultur- och fritidsvanor 2020 R2021:6 2021
Ålänningars alkohol-, narkotika- och tobaksbruk samt spelvanor 2021 R2021:4 2021
Upplevd diskriminering i det åländska samhället 2020 R2020:7 2021
Medievanor på Åland 2020 R2020:6 2021
Att leva och bo som inflyttad på Åland – Utomnordiska och nordiska erfarenheter av åländskt samhällsliv R2020:3 2020
Medborgarundersökning: Mariehamn – hösten 2019 R2019:9 2019
Nabo - ungas röster om social inkludering på Åland 2019
Tyck till om ungdomsgårdarna – En enkätundersökning för unga i Mariehamn 2018 R2019:1 2019
Ekonomisk utsatthet och social trygghet 2016 R2018:6 2018
Tillitsstudie för Åland 2018 R2018:5 2018
De äldres delaktighet på Åland R2017:4 2017
Ålänningars alkohol-, narkotika och tobaksbruk samt spelvanor 2016 R2016:7 2016
Språkbehovet i det privata näringslivet R2016:6 2016
Kollektivtrafik i Mariehamn våren 2016 R2016:4 2016
Ålänningarna och miljön R2015:5 2015
Att leva och bo som inflyttad på Åland R2014:9 2015
Ålänningars kultur- och fritidsvanor 2014 R2014:6 2014
Frivilligarbetet inom det åländska föreningslivet - samhällsekonomiska och kvalitativa effekter R2012:4 2012
Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 R2011:6 2011
Upplevd diskriminering i det åländska samhället år 2010 R2010:8 2010
Mariebad - kundundersökning R2010:4 2010
Regionala effekter av fast vägförbindelse till Föglö R2009:12 2009
Ålänningars radiolyssnar- och TV-tittarvanor R2009:9 2009
Behovet av finska i ålänningarnas vardagsliv R2009:7 2009
Ålänningars kultur- och fritidsvanor 2008 R2009:1 2009
Mot den tredje generationens regionpolitik R2009:2 2009
Nordiskt regionalpolitiskt samarbetsprogram 2009 - 2012 2008