Befolkning

< Statistikämnen Hitta publiceringar inom ämnet

Här presenteras statistik om storleken på Ålands befolkning, dess struktur och förändringar över tid. Den innehåller också uppgifter om hushåll och familjer samt befolkningsprognoser. En stor del av uppgifterna finns på kommunal nivå. Statistiken presenteras i våra publiceringar med kommenterande text, tabeller som du själv skapar i våra databaser och som färdiga exceltabeller.

Befolkningens storlek och struktur

Statistiken visar hur Ålands befolkning fördelar sig på kommuner, byar/stadsdelar, åldersgrupper, födelseort, språk och medborgarskap med mera, och även utvecklingen över tiden framgår.

Befolkningsrörelsen

Statistiken omfattar födda, avlidna, in- och utflyttade samt förändringar av civilstånd för hela Åland och på kommunnivå. Uppgifter presenteras både som antal och relationstal.

Familjer och hushåll

Statistiken visar hushållens och familjernas antal och fördelning på olika typer för hela Åland och kommunerna.

Prognoser

Här finns olika beräkningar av befolkningens framtida utveckling på Åland totalt och i kommunerna, såväl renodlade befolkningsprognoser som scenarier kopplade till den ekonomiska utvecklingen.

 

Beskrivning av statistiken

Hitta publiceringar inom ämnet