Befolkning

< Statistikämnen Hitta publiceringar inom ämnet

Här presenteras statistik om storleken på Ålands befolkning, dess struktur och förändringar över tid. Den innehåller också uppgifter om hushåll och familjer samt befolkningsprognoser. En stor del av uppgifterna finns på kommunal nivå. Statistiken presenteras i våra publiceringar med kommenterande text, tabeller som du själv skapar i våra databaser och som färdiga exceltabeller.

Befolkningens storlek och struktur

Statistiken visar hur Ålands befolkning fördelar sig på kommuner, byar/stadsdelar, åldersgrupper, födelseort, språk och medborgarskap med mera, och även utvecklingen över tiden framgår.

Befolkningsrörelsen

Statistiken omfattar födda, avlidna, in- och utflyttade samt förändringar av civilstånd för hela Åland och på kommunnivå. Uppgifter presenteras både som antal och relationstal.

Familjer och hushåll

Statistiken visar hushållens och familjernas antal och fördelning på olika typer för hela Åland och kommunerna.

Prognoser

Här finns olika beräkningar av befolkningens framtida utveckling på Åland totalt och i kommunerna, såväl renodlade befolkningsprognoser som scenarier kopplade till den ekonomiska utvecklingen.

 

Beskrivning av statistiken

Hitta publiceringar inom ämnet

Publiceringar

Titel Kod År Sortera stigande
Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2013 2013
Befolkningsrörelsen 2013, slutliga siffror 2013
Befolkningsrörelsen första kvartalet 2013 2013
Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2013 2013
Invånarantalet i byar och stadsdelar 31.12.2013 2013
Befolkningens åldersstruktur 31.12.2013 2013
Befolkningsrörelsen 2013, preliminära siffror 2013
Invånarantalet 31.12.2012 BE2013:1 2012
Familjer och hushåll 31.12.2012 BE2013:2 2012
Befolkningen 2012 BES2013:6 2012
Flyttningsrörelsen 2012 2012
Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2012 2012
Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2012 2012
Befolkningsrörelsen 2012, slutliga siffror 2012
Befolkningsrörelsen första kvartalet 2012 2012
Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2012 2012
Invånarantalet i byar och stadsdelar 31.12.2012 2012
Befolkningens åldersstruktur 31.12.2012 2012
Befolkningsrörelsen 2012, preliminära siffror 2012
Invånarantalet 31.12.2011 BE2012:1 2011
Familjer och hushåll 31.12.2011 BE2012:2 2011
Befolkningen 2011 BES2012:4 2011
Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2011 BE2011:5 2011
Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2011 BE2011:4 2011
Befolkningsrörelsen 2011, slutliga siffror 2011
Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2011 BE2011:3 2011
Befolkningen språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2011 2011
Invånarantalet i byar och stadsdelar 2011 2011
Befolkningens åldersstruktur 31.12.2011 2011
Befolkningsutvecklingen i Mariehamn 2011