Befolkning

< Statistik

Här presenteras statistik om storleken på Ålands befolkning, dess struktur och förändringar över tid. Den innehåller också uppgifter om hushåll och familjer samt befolkningsprognoser. En stor del av uppgifterna finns på kommunal nivå. Statistiken presenteras i våra publiceringar med kommenterande text, tabeller som du själv skapar i våra databaser och som färdiga exceltabeller.

Databaser och exceltabeller
Befolkningens storlek och struktur
Befolkningsrörelsen
Familjer och hushåll
Prognoser

Dokumentation
Beskrivning av statistiken