Val

Statistiken över allmänna valen visar antal röstberättigade, valdeltagande, rösternas fördelning på partier och kandidater samt uppställda och invalda kandidater. Resultatet från vissa specialstudier av valdeltagandet framgår också.

Databaser och exceltabeller
Lagtings- och kommunalval
Riksdags-, president- och EU-parlamentsval

Dokumentation
Beskrivning av statistiken

Publiceringar

Titelsortera i stigande ordning Kod År
Valet till Europaparlamentet 2019 VA2019:2 2019
Valet till Europaparlamentet 2014 VA2014:1 2014
Valet till Europaparlamentet 2009 VA2009:1 2009
Valet till Europaparlamentet 13.6.2004 VA2004:1 2004
Valdeltagandet efter kön och kommun 2019 2019
Valdeltagandet efter kön och kommun 2011 2011
Valdeltagandet 2019 2019
Valdeltagandet 2015 VAS2016:1 2015
Valdeltagandet 2011 VAS2012:2 2011
Valdeltagandet 2007 VAS2008:3 2007
Valdeltagandet 2003 VAS2004:1 2003
Valdeltagandet 1999 VAS2003:4 1999
Valdeltagande efter kön och kommun 2015 2015
Riksdagsvalet 21.3.1999 VA1999:1 1999
Riksdagsvalet 2019 VA2019:1 2019
Riksdagsvalet 2015 VA2015:1 2015
Riksdagsvalet 2011 VA2011:1 2011
Riksdagsvalet 18.3.2007 VA2007:1 2007
Riksdagsvalet 16.3.2003 VA2003:1 2003
Riksdagsval 1907-2011 2011
Presidentvalet 2018 VA2018:1 2018
Presidentvalet 16.1 och 6.2.2000 VA2000:1 2000
Presidentvalet 15.1 och 29.1.2006 VA2006:1 2006
Presidentval 2012 VA2012:1 2012
Lagtingskandidaterna 2019 2019
Lagtingskandidaterna 2015 2015
Lagtingskandidaterna 2011 2011
Lagtingskandidaterna 2007 2007
Lagtings- och kommunalvalet 2019 VAS2019:7 2019
Lagtings- och kommunalvalet 2015 VAS2015:7 2015
Lagtings- och kommunalvalet 2011 VAS2011:7 2011
Lagtings- och kommunalvalet 2007 VAS2007:4 2007
Lagtings- och kommunalvalet 19.10.2003 VAS2003:10 2003
Lagtings- och kommunalvalet 17.10.1999 VAS1999:4 1999
Kommunala folkomröstningar 2018 2018
Kandidaterna i kommunalvalet 2019 2019
Kandidaterna i kommunalvalet 2015 2015
Kandidaterna i kommunalvalet 2011 2011
Kandidaterna i kommunalvalet 2007 2007
Förtroendevalda 2020 2020
Förtroendevalda 2016 2016
Förtroendevalda 2012 2012
Folkomröstning i Sund 2018 2018

Hittade du det du sökte?

Ämnesområden