Befolkning

< Statistikämnen

Befolkningsstatistiken innehåller uppgifter om befolkningens storlek, struktur och förändringar. Den innehåller också uppgifter om hushåll och familjer samt befolkningsprognoser. En stor del av uppgifterna finns på kommunal nivå. Statistiken presenteras i våra publiceringar med kommenterande text, tabeller som du själv skapar i våra databaser och som färdiga exceltabeller.

Databaser och exceltabeller
Befolkningens storlek och struktur
Befolkningsrörelsen
Familjer och hushåll
Prognoser

Dokumentation
Beskrivning av statistiken

Publiceringar

Titelsortera i fallande ordning Kod År
Befolkningen 2001 BES2003:1 2001
Befolkningen 2002 BES2003:9 2002
Befolkningen 2003 BES2004:9 2003
Befolkningen 2004 BES2005:3 2004
Befolkningen 2005 BES2006:6 2005
Befolkningen 2006 BES2007:2 2006
Befolkningen 2007 BES2008:5 2007
Befolkningen 2008 BES2009:7 2008
Befolkningen 2009 BES2010:3 2009
Befolkningen 2010 BES2011:5 2010
Befolkningen 2011 BES2012:4 2011
Befolkningen 2012 BES2013:6 2012
Befolkningen 2013 BES2014:3 2013
Befolkningen 2014 BES2015:5 2014
Befolkningen 2015 BES2016:4 2015
Befolkningen 2016 BES2017:4 2016
Befolkningen 2017 BES2018:4 2017
Befolkningen 2018 BES2019:3 2018
Befolkningen 2019 BES2020:4 2019
Befolkningen 2020 BES2021:6 2021
Befolkningen språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2011 2011
Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2006 2006
Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2007 2007
Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2008 2008
Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2009 2009
Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2010 2010
Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2012 2012
Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2013 2013
Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2014 2014
Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2015 2015
Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2016 2016
Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2017 2017
Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2018 2018
Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2019 2019
Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2020 2020
Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2021 2021
Befolkningens åldersstruktur 31.12.2007 2007
Befolkningens åldersstruktur 31.12.2008 2008
Befolkningens åldersstruktur 31.12.2009 2009
Befolkningens åldersstruktur 31.12.2010 2010
Befolkningens åldersstruktur 31.12.2011 2011
Befolkningens åldersstruktur 31.12.2012 2012
Befolkningens åldersstruktur 31.12.2013 2013
Befolkningens åldersstruktur 31.12.2014 2014
Befolkningens åldersstruktur 31.12.2015 2015
Befolkningens åldersstruktur 31.12.2016 2016
Befolkningens åldersstruktur 31.12.2017 2017
Befolkningens åldersstruktur 31.12.2018 2018
Befolkningens åldersstruktur 31.12.2019 2019
Befolkningens åldersstruktur 31.12.2020 2020
Befolkningens åldersstruktur 31.12.2021 2021
Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2004 BE2004:4 2004
Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2005 BE2005:4 2005
Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2006 BE2006:4 2006
Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2007 BE2007:3 2007
Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2008 BE2008:3 2008
Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2009 BE2009:3 2009
Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2010 BE2010:3 2010
Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2011 BE2011:3 2011
Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2002 BE2002:5 2002
Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2004 BE2004:5 2004
Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2005 BE2005:5 2005
Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2006 BE2006:5 2006
Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2007 BE2007:5 2007
Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2008 BE2008:4 2008
Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2009 BE2009:4 2009
Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2010 BE2010:4 2010
Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2011 BE2011:4 2011
Befolkningsrörelsen 2001 BE2002:2 2001
Befolkningsrörelsen 2002, preliminära siffror BE2003:2 2002
Befolkningsrörelsen 2003 BE2004:3 2003
Befolkningsrörelsen 2004 BE2005:2 2004
Befolkningsrörelsen 2005, preliminära siffror BE2006:1 2005
Befolkningsrörelsen 2006 BE2007:1 2006
Befolkningsrörelsen 2006 - slutliga uppgifter 2006
Befolkningsrörelsen 2007 - slutliga uppgifter 2007
Befolkningsrörelsen 2007 Prel.siffror BE2008:1 2007
Befolkningsrörelsen 2008, preliminära siffror BE2009:1 2008
Befolkningsrörelsen 2008, slutliga uppgifter 2008
Befolkningsrörelsen 2009, preliminära siffror BE2010:1 2009
Befolkningsrörelsen 2009, slutliga siffror 2009
Befolkningsrörelsen 2010, preliminära siffror BE2011:1 2010
Befolkningsrörelsen 2010, slutliga siffror 2010
Befolkningsrörelsen 2011, preliminära siffror 2011
Befolkningsrörelsen 2011, slutliga siffror 2011
Befolkningsrörelsen 2012, preliminära siffror 2012
Befolkningsrörelsen 2012, slutliga siffror 2012
Befolkningsrörelsen 2013, preliminära siffror 2013
Befolkningsrörelsen 2013, slutliga siffror 2013
Befolkningsrörelsen 2014, preliminära siffror 2014
Befolkningsrörelsen 2014, slutliga siffror 2014
Befolkningsrörelsen 2015, preliminära siffror 2015
Befolkningsrörelsen 2015, slutliga siffror 2015
Befolkningsrörelsen 2016, preliminära siffror 2016
Befolkningsrörelsen 2016, slutliga siffror 2016
Befolkningsrörelsen 2017, preliminära siffror 2017
Befolkningsrörelsen 2017, slutliga siffror 2017
Befolkningsrörelsen 2018, preliminära siffror 2018
Befolkningsrörelsen 2018, slutliga siffror 2018
Befolkningsrörelsen 2019, preliminära siffror 2019
Befolkningsrörelsen 2019, slutliga siffror 2019
Befolkningsrörelsen 2020, preliminära siffror 2020
Befolkningsrörelsen 2020, slutliga siffror 2020
Befolkningsrörelsen 2021, preliminära siffror 2021
Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2002 BE2002:6 2002
Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2003 BE2003:6 2003
Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2004 BE2004:6 2004
Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2005 BE2005:6 2005
Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2006 BE2006:6 2006
Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2007 BE2007:6 2007
Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2008 BE2008:5 2008
Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2009 BE2009:5 2009
Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2010 BE2010:5 2010
Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2011 BE2011:5 2011
Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2012 2012
Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2013 2013
Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2014 2014
Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2015 2015
Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2016 2016
Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2017 2017
Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2018 2018
Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2019 2019
Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2020 2020
Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2021 2021
Befolkningsrörelsen första kvartalet 2012 2012
Befolkningsrörelsen första kvartalet 2013 2013
Befolkningsrörelsen första kvartalet 2014 2014
Befolkningsrörelsen första kvartalet 2015 2015
Befolkningsrörelsen första kvartalet 2016 2016
Befolkningsrörelsen första kvartalet 2017 2017
Befolkningsrörelsen första kvartalet 2018 2018
Befolkningsrörelsen första kvartalet 2019 2019
Befolkningsrörelsen första kvartalet 2020 2020
Befolkningsrörelsen första kvartalet 2021 2021
Befolkningsrörelsen första kvartalet 2022 2022
Befolkningsrörelsen på Åland 1:a kvartalet 2001 BE2001:3 2001
Befolkningsrörelsen på Åland 1:a kvartalet 2002 BE2002:4 2002
Befolkningsrörelsen på Åland 2:a kvartalet 2001 BE2001:6 2001
Befolkningsrörelsen på Åland 2:a kvartalet 2003 BE2003:5 2003
Befolkningsrörelsen på Åland 2000 BE2001:5 2000
Befolkningsrörelsen på Åland 3:e kvartalet 2001 BE2001:7 2001
Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2012 2012
Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2013 2013
Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2014 2014
Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2015 2015
Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2016 2016
Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2017 2017
Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2018 2018
Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2019 2019
Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2020 2020
Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2021 2021
Befolkningsutvecklingen i Mariehamn 2011
Det framtida elevunderlaget på Åland BES2006:4 2006
En uppföljning och uppdatering av det framtida elevunderlaget på Åland BE2007:4 2007
Familjer och hushåll 2016 BE2017:1 2016
Familjer och hushåll 2017 BE2018:1 2017
Familjer och hushåll 2018 BE2019:1 2018
Familjer och hushåll 31.12 2004 BE2006:2 2004
Familjer och hushåll 31.12.2002 BE2004:1 2002
Familjer och hushåll 31.12.2003 BE2005:1 2003
Familjer och hushåll 31.12.2005 BE2006:7 2005
Familjer och hushåll 31.12.2006 BE2007:7 2006
Familjer och hushåll 31.12.2007 BE2008:6 2007
Familjer och hushåll 31.12.2008 BE2009:6 2008
Familjer och hushåll 31.12.2009 BE2010:6 2009
Familjer och hushåll 31.12.2010 BE2011:6 2010
Familjer och hushåll 31.12.2011 BE2012:2 2011
Familjer och hushåll 31.12.2012 BE2013:2 2012
Familjer och hushåll 31.12.2013 BE2014:2 2013
Familjer och hushåll 31.12.2014 BE2015:2 2014
Familjer och hushåll 31.12.2015 BE2016:2 2015
Familjer och hushåll 31.12.2019 BE2020:1 2019
Familjer och hushåll 31.12.2020 BE 2021:1 2020
Familjer och hushåll på Åland 31.12.2000 BE2001:8 2000
Familjer och hushåll på Åland 31.12.2001 BE2003:1 2001
Flyttningsrörelsen 2012 2012
Flyttningsrörelsen 2013 2013
Flyttningsrörelsen 2014 2014
Flyttningsrörelsen 2015 2015
Flyttningsrörelsen 2016 2016
Flyttningsrörelsen 2017 2017
Flyttningsrörelsen 2018 2018
Flyttningsrörelsen 2019 2019
Flyttningsrörelsen 2020 2020
Födda och avlidna 1921–2020 2020
Invånarantalet 31.12.2000 BE2001:1 2000
Invånarantalet 31.12.2001 BE2002:1 2001
Invånarantalet 31.12.2002 BE2003:3 2002
Invånarantalet 31.12.2003 BE2004:3 2003
Invånarantalet 31.12.2004 BE2005:3 2004
Invånarantalet 31.12.2005 BE2006:3 2005
Invånarantalet 31.12.2006 BE2007:2 2006
Invånarantalet 31.12.2007 BE2008:2 2007
Invånarantalet 31.12.2008 BE2009:2 2008
Invånarantalet 31.12.2009 BE2010:2 2009
Invånarantalet 31.12.2010 BE2011:2 2010
Invånarantalet 31.12.2011 BE2012:1 2011
Invånarantalet 31.12.2012 BE2013:1 2012
Invånarantalet 31.12.2013 BE2014:1 2013
Invånarantalet 31.12.2014 BE2015:1 2014
Invånarantalet 31.12.2015 BE2016:1 2015
Invånarantalet 31.12.2016 2016
Invånarantalet 31.12.2017 2017
Invånarantalet 31.12.2017, preliminära siffror 2017
Invånarantalet 31.12.2018 2018
Invånarantalet 31.12.2019 2019
Invånarantalet 31.12.2020 2020
Invånarantalet 31.12.2021 2021
Invånarantalet i byar och stadsdelar 2009 2009
Invånarantalet i byar och stadsdelar 2010 2010
Invånarantalet i byar och stadsdelar 2011 2011
Invånarantalet i byar och stadsdelar 31.12.2012 2012
Invånarantalet i byar och stadsdelar 31.12.2013 2013
Invånarantalet i byar och stadsdelar 31.12.2014 2014
Invånarantalet i byar och stadsdelar 31.12.2015 2015
Invånarantalet i byar och stadsdelar 31.12.2016 2016
Invånarantalet i byar och stadsdelar 31.12.2017 2017
Invånarantalet i byar och stadsdelar 31.12.2018 2018
Invånarantalet i byar och stadsdelar 31.12.2019 2019
Invånarantalet i byar och stadsdelar 31.12.2020 2020
Invånarantalet i byar och stadsdelar 31.12.2021 2021
Kommunala befolkningsscenarier BES2010:2 2010
Kommunala befolkningsscenarier 2015 2015
Kommunala befolkningsscenarier 2019 2019
Namnstatistik 2016 2016
Namnstatistik 2020 2020
Åldersstrukturen 31.12.2000 BE2001:4 2000
Åldersstrukturen 31.12.2001 BE2002:3 2001
Åldersstrukturen 31.12.2006 2006

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden