Offentlig ekonomi

< Tillbaka

Området innehåller uppgifter om landskapets och kommunernas ekonomi baserade på bokslut och budgeter.

Skapa egna tabeller i vår databas
Databas - Offentlig ekonomi

Exceltabeller
Exceltabeller - Offentlig ekonomi

Dokumentation
Beskrivning av statistiken

Publiceringar

Titel Kod Årsortera i fallande ordning
Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 1999 OFS2001:4 1999
Kommunernas bokslut 2000, preliminära siffror OF2001:2 2000
Kommunernas bokslut 2001, preliminära siffror OF2002:2 2001
Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2000-2001 OFS2003:6 2001
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2001 OF2001:1 2001
Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2002 OFS2004:6 2002
Kommunernas bokslut 2002, preliminära siffror OF2003:2 2002
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2002 OF2002:1 2002
Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2003 OFS2004:7 2003
Kommunernas skatteprocenter 2003 2003
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2003 OF2003:1 2003
Kommunernas bokslut 2003, preliminära siffror OF2004:2 2003
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004 OF2004:1 2004
Kommunernas bokslut 2004, preliminära siffror OF2005:2 2004
Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2004 OFS2005:5 2004
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2005 OF2005:1 2005
Kommunernas bokslut 2005, preliminära siffror OF2006:2 2005
Kommunernas skattesatser 2005 2005
Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2005 OFS2006:7 2005
Kommunernas skattesatser 2006 2006
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006 OF2006:1 2006
Kommunernas bokslut 2006, preliminära uppgifter OF2007:2 2006
Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2006 OFS2007:5 2006
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2007 OF2007:1 2007
Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2007 OFS2009:1 2007
Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2007 OF2007:3 2007
Kommunernas skattesatser 2007 2007
Kommunernas bokslut 2007, preliminära uppgifter OF2008:2 2007
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008 OF2008:1 2008
Kommunernas bokslut 2008, preliminära uppgifter OF2009:2 2008
Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2008 OF2008:4 2008
Kommunernas skattesatser 2008 2008
Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2008 OFS2009:8 2008
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 OF2009:1 2009
Kommunernas bokslut 2009, preliminära uppgifter OF2010:2 2009
Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2009 OF2009:3 2009
Kommunernas skattesatser 2009 2009
Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2009 OFS2010:4 2009
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2010 OF2010:1 2010
Kommunernas bokslut 2010, preliminära uppgifter OF2011:2 2010
Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2010 OF2010:3 2010
Kommunernas skattesatser 2010 2010
Sjukkostnadsavdragets betydelse PowerPoint 2010
Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2010 OFS2011:6 2010
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2011 OF2011:1 2011
Kommunernas bokslut 2011, preliminära uppgifter OF2012:2 2011
Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2011 OF2011:3 2011
Kommunernas skattesatser 2011 2011
Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2011 OFS2012:5 2011
Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2012 OFS2013:7 2012
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2012 OF2012:1 2012
Kommunernas bokslut 2012, preliminära uppgifter OF2013:2 2012
Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2012 OF2012:3 2012
Kommunernas skattesatser 2012 2012
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2013 OF2013:1 2013
Kommunernas bokslut 2013, preliminära uppgifter OF2014:2 2013
Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2013 OF2013:3 2013
Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2013 OFS2014:4 2013
Kommunernas skattesatser 2013 2013
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014 OF2014:1 2014
Kommunernas bokslut 2014, preliminära uppgifter OF2015:2 2014
Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2014 OF2014:3 2014
Kommunernas skattesatser 2014 2014
Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2014 OFS2015:6 2014
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 OF2015:1 2015
Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2015 OF2015:3 2015
Kommunernas bokslut 2015, preliminära uppgifter OF2016:2 2015
Kommunernas skattesatser 2015 2015
Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2015 OFS2016:5 2015
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 OF2016:1 2016
Kommunernas skattesatser 2016 2016
Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2016 OF2016:3 2016
Kommunernas bokslut 2016, preliminära uppgifter OF2017:2 2016
Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2016 OFS2017:6 2016
Kommunernas skattesatser 2017 2017
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 OF2017:1 2017
Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2017 OF2017:3 2017
Kommunernas bokslut 2017, preliminära uppgifter OF2018:2 2017
Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2017 OFS2018:3 2017
Kommunernas skattesatser 2018 2018
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018 OF2018:1 2018
Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2018 OF2018:3 2018
Kommunernas bokslut 2018, preliminära uppgifter OFS2019:2 2018
Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2018 OFS2019:5 2018
Kommunernas skattesatser 2019 2019
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019 OF2019:1 2019
Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2019 OF2019:3 2019
Kommunernas bokslut 2019, preliminära uppgifter OF2020:2 2019
Den åländska offentliga sektorns konsoliderade resultaträkning 2019 2019
Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2019 OFS2020:2 2019
Kommunernas skattesatser 2020 2020
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2020 OF2020:1 2020
Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2020 OF2020:3 2020
Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2020 OFS 2021:4 2020
Den åländska offentliga sektorns konsoliderade resultaträkning 2020 2020
Kommunernas bokslut 2020, preliminära uppgifter OF2021:2 2020
Kommunernas skattesatser 2021 2021
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2021 OF2021:1 2021
Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2021 OF2021:3 2021
Kommunernas skattesatser 2022 2022
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2022 OF2022:1 2022

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden