Offentlig ekonomi

< Statistik

Området innehåller uppgifter om landskapet Ålands och de åländska kommunernas ekonomi baserade på bokslut och budgeter.

Skapa egna tabeller i vår databas
Databas - Offentlig ekonomi

Exceltabeller
Exceltabeller - Offentlig ekonomi

Dokumentation
Beskrivning av statistiken

Hitta publiceringar inom ämnet

Publiceringar

Titel Sortera fallande Kod År
Den åländska offentliga sektorns konsoliderade resultaträkning 2019 2019
Den åländska offentliga sektorns konsoliderade resultaträkning 2020 2020
Den åländska offentliga sektorns konsoliderade resultaträkning 2021 2021
Kommunernas bokslut 2000, preliminära siffror OF2001:2 2000
Kommunernas bokslut 2001, preliminära siffror OF2002:2 2001
Kommunernas bokslut 2002, preliminära siffror OF2003:2 2002
Kommunernas bokslut 2003, preliminära siffror OF2004:2 2003
Kommunernas bokslut 2004, preliminära siffror OF2005:2 2004
Kommunernas bokslut 2005, preliminära siffror OF2006:2 2005
Kommunernas bokslut 2006, preliminära uppgifter OF2007:2 2006
Kommunernas bokslut 2007, preliminära uppgifter OF2008:2 2007
Kommunernas bokslut 2008, preliminära uppgifter OF2009:2 2008
Kommunernas bokslut 2009, preliminära uppgifter OF2010:2 2009
Kommunernas bokslut 2010, preliminära uppgifter OF2011:2 2010
Kommunernas bokslut 2011, preliminära uppgifter OF2012:2 2011
Kommunernas bokslut 2012, preliminära uppgifter OF2013:2 2012
Kommunernas bokslut 2013, preliminära uppgifter OF2014:2 2013
Kommunernas bokslut 2014, preliminära uppgifter OF2015:2 2014
Kommunernas bokslut 2015, preliminära uppgifter OF2016:2 2015
Kommunernas bokslut 2016, preliminära uppgifter OF2017:2 2016
Kommunernas bokslut 2017, preliminära uppgifter OF2018:2 2017
Kommunernas bokslut 2018, preliminära uppgifter OFS2019:2 2018
Kommunernas bokslut 2019, preliminära uppgifter OF2020:2 2019
Kommunernas bokslut 2020, preliminära uppgifter OF2021:2 2020
Kommunernas bokslut 2021, preliminära uppgifter OF2022:2 2021
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2001 OF2001:1 2001
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2002 OF2002:1 2002
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2003 OF2003:1 2003
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004 OF2004:1 2003
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2005 OF2005:1 2004