Arbetsmarknad

< Tillbaka

Arbetsmarknadsstatistiken innehåller uppgifter om arbetskraften, sysselsatta och arbetslösa på Åland. De sysselsatta redovisas efter näringsgren, sektor och yrkesställning. Arbetslöshetsstatistiken publiceras varje månad.

Preliminära publiceringsdatum

Skapa egna tabeller i vår databas
Databas - Arbetsmarknad

Tabeller
Tabeller - Arbetsmarknad

Dokumentation
Beskrivning av statistiken

Hitta publiceringar inom ämnet

Publiceringar

Titel Sortera fallande Kod År
Arbetslöshetssituationen februari 2006 AR2006:3 2006
Arbetslöshetssituationen februari 2007 AR2007:2 2007
Arbetslöshetssituationen februari 2008 AR2008:2 2008
Arbetslöshetssituationen februari 2009 AR2009:02 2009
Arbetslöshetssituationen februari 2010 AR2010:2 2010
Arbetslöshetssituationen februari 2011 AR2011:2 2011
Arbetslöshetssituationen februari 2012 AR2012:2 2012
Arbetslöshetssituationen februari 2013 AR2013:1 2013
Arbetslöshetssituationen februari 2014 AR2014:2 2014
Arbetslöshetssituationen februari 2015 AR2015:2 2015
Arbetslöshetssituationen februari 2016 AR2016:2 2016
Arbetslöshetssituationen februari 2017 AR2017:2 2017
Arbetslöshetssituationen februari 2018 AR2018:2 2018
Arbetslöshetssituationen februari 2019 AR2019:02 2019
Arbetslöshetssituationen februari 2020 AR2020:2 2020
Arbetslöshetssituationen februari 2021 AR2021:2 2021
Arbetslöshetssituationen februari 2022 AR2022:2 2022
Arbetslöshetssituationen januari 2004 AR2004:1 2003
Arbetslöshetssituationen januari 2005 AR2005:2 2005
Arbetslöshetssituationen januari 2006 AR2006:1 2005
Arbetslöshetssituationen januari 2007 AR2007:1 2007
Arbetslöshetssituationen januari 2008 AR2008:1 2008
Arbetslöshetssituationen januari 2009 AR2009:1 2009
Arbetslöshetssituationen januari 2010 AR2010:1 2010
Arbetslöshetssituationen januari 2011 AR2011:1 2011
Arbetslöshetssituationen januari 2012 AR2012:1 2012
Arbetslöshetssituationen januari 2014 AR2014:1 2014
Arbetslöshetssituationen januari 2015 AR2015:1 2015
Arbetslöshetssituationen januari 2016 AR2016:1 2016
Arbetslöshetssituationen januari 2017 AR2017:1 2017