Befolkning

< Statistikämnen

Här presenteras statistik om storleken på Ålands befolkning, dess struktur och förändringar över tid. Den innehåller också uppgifter om hushåll och familjer samt befolkningsprognoser. En stor del av uppgifterna finns på kommunal nivå. Statistiken presenteras i våra publiceringar med kommenterande text, tabeller som du själv skapar i våra databaser och som färdiga exceltabeller.

Databaser och exceltabeller
Befolkningens storlek och struktur
Befolkningsrörelsen
Familjer och hushåll
Prognoser

Dokumentation
Beskrivning av statistiken

Hitta publiceringar inom ämnet

Publiceringar

Titel Kod År Sortera stigande
Familjer och hushåll 31.12.2012 BE2013:2 2012
Flyttningsrörelsen 2012 2012
Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2012 2012
Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2012 2012
Befolkningsrörelsen 2012, slutliga siffror 2012
Befolkningsrörelsen första kvartalet 2012 2012
Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2012 2012
Invånarantalet i byar och stadsdelar 31.12.2012 2012
Befolkningens åldersstruktur 31.12.2012 2012
Befolkningsrörelsen 2012, preliminära siffror 2012
Invånarantalet 31.12.2011 BE2012:1 2011
Familjer och hushåll 31.12.2011 BE2012:2 2011
Befolkningen 2011 BES2012:4 2011
Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2011 BE2011:5 2011
Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2011 BE2011:4 2011
Befolkningsrörelsen 2011, slutliga siffror 2011
Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2011 BE2011:3 2011
Befolkningen språk, födelseort och medborgarskap 31.12.2011 2011
Invånarantalet i byar och stadsdelar 2011 2011
Befolkningens åldersstruktur 31.12.2011 2011
Befolkningsutvecklingen i Mariehamn 2011
Befolkningsrörelsen 2011, preliminära siffror 2011
Befolkningen 2010 BES2011:5 2010
Invånarantalet 31.12.2010 BE2011:2 2010
Familjer och hushåll 31.12.2010 BE2011:6 2010
Befolkningsrörelsen 2010, preliminära siffror BE2011:1 2010
Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2010 BE2010:5 2010
Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2010 BE2010:4 2010
Kommunala befolkningsscenarier BES2010:2 2010
Befolkningsrörelsen 2010, slutliga siffror 2010