Befolkning

< Statistik

Här presenteras statistik om storleken på Ålands befolkning, dess struktur och förändringar över tid. Den innehåller också uppgifter om hushåll och familjer samt befolkningsprognoser. En stor del av uppgifterna finns på kommunal nivå. Statistiken presenteras i våra publiceringar med kommenterande text, tabeller som du själv skapar i våra databaser och som färdiga exceltabeller.

Databaser och exceltabeller
Befolkningens storlek och struktur
Befolkningsrörelsen
Familjer och hushåll
Prognoser

Dokumentation
Beskrivning av statistiken

Hitta publiceringar inom ämnet

Publiceringar

Titel Kod År Sortera stigande
Familjer och hushåll 31.12 2004 BE2006:2 2004
Befolkningsrörelsen 2004 BE2005:2 2004
Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2004 BE2004:6 2004
Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2004 BE2004:5 2004
Befolkningsrörelsen 1:a kvartalet 2004 BE2004:4 2004
Befolkningen 2004 BES2005:3 2003
Familjer och hushåll 31.12.2003 BE2005:1 2003
Invånarantalet 31.12.2003 BE2004:3 2003
Befolkningsrörelsen på Åland 2:a kvartalet 2003 BE2003:5 2003
Befolkningsrörelsen 2003 BE2004:3 2003
Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2003 BE2003:6 2003
Befolkningen 2003 BES2004:9 2002
Familjer och hushåll 31.12.2002 BE2004:1 2002
Befolkningsrörelsen på Åland 1:a kvartalet 2002 BE2002:4 2002
Befolkningsrörelsen 2002, preliminära siffror BE2003:2 2002
Befolkningsrörelsen 2:a kvartalet 2002 BE2002:5 2002
Befolkningsrörelsen 3:e kvartalet 2002 BE2002:6 2002
Invånarantalet 31.12.2002 BE2003:3 2002
Befolkningen 2002 BES2003:9 2001
Befolkningsrörelsen 2001 BE2002:2 2001
Invånarantalet 31.12.2001 BE2002:1 2001
Familjer och hushåll på Åland 31.12.2001 BE2003:1 2001
Befolkningsrörelsen på Åland 3:e kvartalet 2001 BE2001:7 2001
Befolkningsrörelsen på Åland 2:a kvartalet 2001 BE2001:6 2001
Befolkningsrörelsen på Åland 1:a kvartalet 2001 BE2001:3 2001
Befolkningen 2001 BES2003:1 2000
Åldersstrukturen 31.12.2001 BE2002:3 2000
Åldersstrukturen 31.12.2000 BE2001:4 2000
Befolkningsrörelsen på Åland 2000 BE2001:5 2000
Familjer och hushåll på Åland 31.12.2000 BE2001:8 2000