Företag

Statistiken visar antal företag och arbetsställen efter storlek och bransch och innehåller också branschvisa uppgifter om företagens bokslut.

Tabeller - Företag
Företagsstatistik
Koncernstatistik

Dokumentation
Beskrivning av statistiken
Definitioner för nyckeltal i bokslutsstatistiken

Publiceringar

Titel Kod Årsortera i fallande ordning
Bokslutsstatistik för företag 1999-2000 FOS2003:2 2000
Bokslutsstatistik för företag 1999-2001 FOS2004:2 2001
Bokslutsstatistik för företag 1999-2002 FOS2004:5 2002
Bokslutsstatistik för företag 2001-2003 FOS2005:2 2003
Bokslutsstatistik för företag 2002-2004 FOS2006:5 2004
Bokslutsstatistik för företag 2003-2005 FO2007:1 2005
Bokslutsstatistik för företag 2004-2006 FO2008:1 2006
Bokslutsstatistik för företag 2005-2007 FO2009:1 2007
Bokslutsstatistik för företag 2008 FO2010:1 2008
Koncernstatistik 2009 2009
Bokslutsstatistik för företag 2008-2009 FO2011:1 2009
Koncernstatistik 2010 2010
Bokslutsstatistik för företag 2009-2010 FO2012:1 2010
Näringsliv och företagande i skärgården 2010
Företagen på Åland 31.12.2010 2010
Koncernstatistik 2011 2011
Bokslutsstatistik för företag 2010-2011 FO2014:1 2011
Företagen på Åland 31.12.2011 2011
Koncernstatistik 2012 2012
Bokslutsstatistik för företag 2011-2012 FO2014:2 2012
Företagen på Åland 31.12.2012 2012
Bokslutsstatistik för företag 2012-2013 FO2015:1 2013
Koncernstatistik 2013 2013
Företagen på Åland 31.12.2013 2013
Koncernstatistik 2014 2014
Bokslutsstatistik för företag 2013-2014 FO2016:1 2014
Företagen på Åland 31.12.2014 2014
Bokslutsstatistik för företag 2014-2015 FO2017:1 2015
Företagen på Åland 31.12.2015 2015
Koncernstatistik 2015 2015
Bokslutsstatistik för företag 2015-2016 FO2018:1 2016
Koncernstatistik 2016 2016
Företagen på Åland 31.12.2016 2016
Koncernstatistik 2017 2017
Bokslutsstatistik för företag 2016-2017 FO2019:1 2017
Företagen på Åland 31.12.2017 2017
Bokslutsstatistik för företag 2017-2018 FO 2020:1 2018
Företagen på Åland 31.12.2018 2018
Koncernstatistik 2018 2018
Företagen på Åland 31.12.2019 2019

Ämnesområden