Arbetsmarknad

< Tillbaka

Arbetsmarknadsstatistiken innehåller uppgifter om arbetskraften, sysselsatta och arbetslösa på Åland. De sysselsatta redovisas efter näringsgren, sektor och yrkesställning. Arbetslöshetsstatistiken publiceras varje månad.

Preliminära publiceringsdatum

Skapa egna tabeller i vår databas
Databas - Arbetsmarknad

Tabeller
Tabeller - Arbetsmarknad

Dokumentation
Beskrivning av statistiken

Hitta publiceringar inom ämnet

Publiceringar

Titel Sortera fallande Kod År
Arbetslöshetssituationen april 2004 AR2004:4 2004
Arbetslöshetssituationen april 2005 AR2005:5 2005
Arbetslöshetssituationen april 2006 AR2006:5 2006
Arbetslöshetssituationen april 2007 AR2007:4 2007
Arbetslöshetssituationen april 2008 AR2008:4 2008
Arbetslöshetssituationen april 2009 AR2009:4 2009
Arbetslöshetssituationen april 2010 AR2010:4 2010
Arbetslöshetssituationen april 2011 AR2011:4 2011
Arbetslöshetssituationen april 2012 AR2012:4 2012
Arbetslöshetssituationen april 2013 AR2013:3 2013
Arbetslöshetssituationen april 2014 AR2014:4 2014
Arbetslöshetssituationen april 2015 AR2015:4 2015
Arbetslöshetssituationen april 2016 AR2016:4 2016
Arbetslöshetssituationen april 2017 AR2017:4 2017
Arbetslöshetssituationen april 2018 AR2018:4 2018
Arbetslöshetssituationen april 2019 AR2019:04 2019
Arbetslöshetssituationen april 2020 AR2020:4 2020
Arbetslöshetssituationen april 2021 AR2021:4 2021
Arbetslöshetssituationen april 2022 AR2022:4 2022
Arbetslöshetssituationen augusti 2003 AR2003:1 2002
Arbetslöshetssituationen augusti 2004 AR2004:8 2004
Arbetslöshetssituationen augusti 2005 AR2005:9 2005
Arbetslöshetssituationen augusti 2006 AR2006:9 2006
Arbetslöshetssituationen augusti 2007 AR2007:8 2007
Arbetslöshetssituationen augusti 2008 AR2008:9 2008
Arbetslöshetssituationen augusti 2009 AR2009:08 2009
Arbetslöshetssituationen augusti 2010 AR2010:8 2010
Arbetslöshetssituationen augusti 2011 AR2011:8 2011
Arbetslöshetssituationen augusti 2012 AR2012:8 2012
Arbetslöshetssituationen augusti 2013 AR2013:7 2013