Turism

< Statistik

Turiststatistiken innehåller uppgifter om inresande till Åland samt om anlända och övernattande gäster på inkvarteringsanläggningarna efter hemland. Också vissa uppgifter om turistföretagen finns med. Uppgifter om inkvarteringsstatistik för hotell publiceras månatligen.

Skapa egna tabeller i vår databas
Databas - Turism

Exceltabeller
Exceltabeller - Turism

Dokumentation
Beskrivning av statistiken

Hitta publiceringar inom ämnet

Publiceringar

Titel Kod År Sortera stigande
Inkvarteringsstatistik för hotell i augusti 2019 TU 2019:8 2019
Inkvarteringsstatistik för hotell i juli 2019 TU 2019:7 2019
Inkvarteringsstatistik för hotell i juni 2019 TU 2019:6 2019
Inkvarteringsstatistik för hotell i maj 2019 TU 2019:5 2019
Inkvarteringsstatistik för hotell i april 2019 TU 2019:4 2019
Inkvarteringsstatistik för hotell i mars 2019 TU 2019:3 2019
Turiststatistik 2018 TU 2019:1 2019
Inkvarteringsstatistik för hotell i februari 2019 TU 2019:2 2019
Inkvarteringsstatistik för hotell i januari 2019 TU 2019:1 2019
Inresande till Åland 2018 (korrigerade uppgifter 7.2.2019) TU 2018:14 2019
Inkvarteringsstatistik för hotell 2018 TU 2018:12 2019
Inkvarteringsstatistik för hotell i november 2018 TU 2018:12 2018
Inkvarteringsstatistik för hotell oktober 2018 TU 2018:11 2018
Statistik över gästhamnar 2018 (korrigerad 25.3.2019) TU 2018:10 2018
Inkvarteringsstatistik för hotell i september 2018 TU 2018:9 2018
Inkvarteringsstatistik för hotell i augusti 2018 TU 2018:8 2018
Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2018 TU 2018:7 2018
Inkvarteringsstatistik för hotell i juni 2018 TU 2018:6 2018
Inkvarteringsstatistik för hotell i maj 2018 TU 2018:5 2018
Inkvarteringsstatistik för hotell i april 2018 TU 2018:4 2018
Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2018 TU 2018:3 2018
Inkvarteringsstatistik för hotell i februari 2018 TU 2018:2 2018
Turiststatistik 2017 TU 2018:1 2018
Inkvarteringsstatistik för hotell i januari 2018 TU 2018:1 2018
Inresande till Åland 2017 TU 2017:14 2018
Inkvarteringsstatistik för hotell 2017 TU 2017:13 2018
Inkvarteringsstatistik för hotell november 2017 TU 2017:12 2017
Inkvarteringsstatistik för hotell i oktober TU 2017:11 2017
Statistik över gästhamnarna 2017 TU 2017:10 2017
Inkvarteringsstatistik för hotell i september 2017 TU 2017:9 2017